Nostra Logistics หนุนผู้ประกอบการซัพพลายเชน หวังเพิ่มฐานผู้ใช้ 20%

Nostra Logistics หนุนผู้ประกอบการซัพพลายเชน หวังเพิ่มฐานผู้ใช้ 20%

เผยแพร่:
  ปรับปรุง:
  โดย: ผู้จัดการออนไลน์นอสตร้า โลจิสติกส์ หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัปพลายเชนภายใต้ระบบนิเวศเทคโนโลยีเดียวกัน โดยมีผู้ประกอบการสนใจใช้บริการแล้วกว่า 30,000 ผู้ใช้งาน ตั้งเป้าเพิ่มฐานผู้ใช้ 20% ปักธงจับมือพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัปพลายเชนอัจฉริยะ

นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด กล่าวว่า อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยยังคงเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ยังพบปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการและการทำกำไรของธุรกิจ

“สิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการใช้เทคโนโลยี คือ การทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานราบรื่นตลอดทั้งกระบวนการ ส่งต่อการทำงานในทุกกิจกรรมได้สะดวกรวดเร็ว”ที่ผ่านมา จึงได้ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีระบบ NOSTRA LOGISTICS พร้อมรับมือการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์และซัปพลายเชนทุกรูปแบบ สามารถใช้ระบบที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการทำงานที่แตกต่างกัน

สำหรับรูปแบบการดำเนินงานและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานที่ต่างกันของผู้ประกอบการด้านขนส่งและโลจิสติกส์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง จะเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการและพัฒนาขั้นตอนงานขนส่งสินค้าภายในธุรกิจ เช่น การใช้ระบบบริหารรถและการขนส่ง Fleet Management ระบบติดตามรถด้วยอุปกรณ์ GPS สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ โมบายแอปพลิเคชัน ePOD สำหรับติดตามและเก็บหลักฐานการจัดส่งจากพนักงานขนส่ง

อาจเสริมด้วยระบบป้องกันรักษาความปลอดภัยในการขับรถด้วยกล้องวิดีโอออนไลน์ MDVR หรือกล้อง All In One ที่พร้อมทำหน้าที่ติดตามรถและดูแลป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงการใช้ระบบการบริหารงานบำรุงรักษารถ MMS เพื่อตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนและหลังเริ่มงาน รวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่เพื่อป้องการเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขณะปฏิบัติงาน เพื่อลดต้นทุนในการซ่อมแซมรถ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นต้น

2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเต็มรูปแบบในทุกการดำเนินงานธุรกิจ ตั้งแต่การบริหารและวางแผนงานขนส่ง การติดตามพนักงานและการจัดส่ง การป้องกันความปลอดภัยในการขับขี่ จนถึงการซ่อมบำรุงรักษารถ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยในงานขนส่งให้แก่ธุรกิจ

นอสตร้าโลจิสติกส์มีระบบที่พร้อมสนับสนุนการทำงานทุกขั้นตอน และมีเครื่องมือพิเศษในระบบ TMS สำหรับบริหารจัดการผู้รับจ้างช่วงงานขนส่ง (Transport Subcontract Management) ช่วยให้จัดการและติดตามการทำงานจากผู้รับจ้างช่วงได้ง่ายและรวดเร็ว พร้อมการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการวิ่งเที่ยวรถ เช่น การจัดออเดอร์และจัดสินค้าขึ้นรถโดยอัตโนมัติตามประเภทของรถที่ใช้หรือตามจำนวนโควตาของผู้รับจ้างช่วงแต่ละราย การกำหนดต้นทุนและค่าเที่ยววิ่งรถตามเงื่อนไขต่างๆ

3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง เน้นไปที่การติดตั้งระบบติดตามรถด้วยอุปกรณ์ GPS หรือ ติดตามพนักงานและการจัดส่งด้วยโมบายแอปพลิเคชัน ePOD และต้องการเทคโนโลยีที่ใช้ส่งข้อมูลงานขนส่งไปยังผู้จ้างงานตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ผู้จ้างกำหนด

อย่างไรก็ดี บริการข้างต้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้ประกอบการสนใจใช้บริการแล้วกว่า 30,000 ผู้ใช้งาน ตั้งเป้าเพิ่มฐานผู้ใช้ 20% โดยทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์จะทำงานภายใต้แพลตฟอร์ม NOSTRA LOGISTICS ระบบเดียว ที่มีทั้ง Mobile application สำหรับการทำงาน ณ หน้างานได้อย่างสะดวก และ Web application สำหรับเป็นระบบหลังบ้านที่พร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

“นอสตร้าโลจิสติกส์ทำงานร่วมกับลูกค้าหลากหลายองค์กร ทำให้มีความเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้า บวกกับการเข้าใจในเรื่องของความพร้อมของการนำเทคโนโลยีไอทีมาใช้พัฒนาตามสภาพแวดล้อมสังคมและตลาดอย่างเหมาะสม ทำให้มีความแข็งแกร่งและมีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น”

Read More

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.